White Spoon Tray

White Spoon Tray

Regular price $6.95 Sale

White spoon tray

Dimensions: 4.09 X 1.89 X .40