Tin planters

Tin planters

Regular price $18.00 Sale

White tin

2 sizes

small - 8”x4.25”x11.75”

large - 10”x4.75”x14.5”