Short Boho Vase

Short Boho Vase

Regular price $26.95 Sale

Ceramic vase

Size: 7.5" x 7.5" x 9.5"